Inspirerat

Kurser och workshops i egen regi


- Kurser och workshops inom möbelrenovering, återbruk och konst både för barn och för vuxna. 


- Workshopen planeras i samarbete med gruppen/beställaren. Passar för olika grupper såsom arbetsgrupper, föreningar eller kompisgäng, i storleken 3-10 st. Temat för workshopen kan vara tex göra om en stol, skapa med skräp, min egen ram. Det kan handla om individuellt skapande eller gemensamt i gruppen.


Ta kontakt med mig så planerar vi tillsammans.

Målarkurser för barn i samarbete med Medborgarskolan


- Under hösten 2020 har två målarkurser för barn genomförts en i Örebro i sammarbete med medborgarskolan och en i Glanshammar i egen regi.


- Under våren 2021 har jag haft en målarkurs för barn i Örebro i sammarbete med Medborgarskolan.


- En målarkurs är planerad till juni i samarbete med Medborgarskolan i Örebro. Denna kurs är en dag och då ska vi vara utomhus och måla. Anmälan via medborgarskolan.se 


- Under hösten 2021 finns flera kurser för barn planerade i samarbete med Medborgarskolan i Örebro. Anmälan via medborgarskolan.se 


Kulturkraft I Örebro


- 2021 erbjuder jag fyra olika workshops med återbrukstema för kulturkraft i Örebro.


https://kulturkraftorebrolan.se/kulturaktiviteter-2021#tags=Sl%C3%B6jd%3E%20h%C3%A5rd%20och%20textil


Återbruka metallförpackningar

https://kulturkraftorebrolan.se/aktorer/sanzen-form-och-design/aterbruka-metallforpackningar/


Återbruka reklampapper

https://kulturkraftorebrolan.se/aktorer/sanzen-form-och-design/aterbruka-reklampapper/


Skapa en karaktär

https://kulturkraftorebrolan.se/aktorer/sanzen-form-och-design/skapa-en-karaktar/


Skapa med skräp - ni bestämmer tema 

https://kulturkraftorebrolan.se/aktorer/sanzen-form-och-design/skapa-med-skrap-ni-bestammer-tema/